Browsing Category "Všeobecné"
27 Júl
2020
Posted in: Aktuality, Všeobecné
By    Komentáre sú deaktivované

Obnova bojiska v Údolí smrti

OBNOVA BOJISKA V ÚDOLÍ SMRTI – II. ETAPA

Združenie mikroregiónu Údolie smrti zrealizovalo ďalší projekt a to – Obnova bojiska – II. etapa. Projekt pozostával z obnovy náterov 3ks tankov T-34. „V rámci projektu renomovaná firma všetky tanky vyčistila, komplexne ich opieskovala a naniesla striekaním jednotlivé nátery. Posledným krokom boli obnovené červené hviezdy. Ďakujeme MO SR za podporu projektu a budeme sa uchádzať o ďalšie zdroje, aby sme aj ostatných 5 tankov mali v takom stave i vzhľade, ako je vhodné pre 21. storočie.“ – informoval predseda združenia PhDr. Adrián Gužo. Ministerstvo obrany na daný projekt prispelo sumou 3 000€ a časť spolufinancovala obec Kružlová, nakoľko sa jedná o tanky, ktoré sú v jej katastri. V súčasnosti už projekt slúži verejnosti, turistom i návštevníkom Údolia smrti. O ďalších projektoch a realizáciách v Údolí smrti Vás budeme už čoskoro informovať.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné Združenie mikroregiónu Údolie smrti

Obnova bojiska v Údolí smrti

 Združenie mikroregiónu Údolie smrti zrealizovalo ďalší z plánovaných projektov, ktoré má podaných  a to Obnova bojiska. Projekt pozostával z obnovy protitankových prekážok – ihlanov alebo nazývaných aj Dračie zuby.

Najprv sa upravilo verejné priestranstvo, potom sa obnovilo 7 ks pôvodných ihlanov a nanovo sa vytvorilo ďalších 13 ks a nakoniec sa osadila a zrealizovala informačná tabuľa. „Tá tabuľa nám paradoxne narobila trošku problémy, kedy kvôli neodbornému prekladu do anglického jazyka sme ju museli odmietnuť prevziať od realizátora a musela ísť na prepracovanie. Chybu samozrejme vzal realizátor na seba a na svoje náklady to dal už to poriadku. Ministerstvo obrany SR s tým nemalo nič spoločné a aj touto formou sa mu ospravedlňujeme za vzniknuté komplikácie. Chcel by som aj touto formou pekne poďakovať nemenovanej prekladateľke, ktorá nám správne preložila odborné vojenské texty“ – informoval predseda združenia PhDr. Adrián Gužo. Ministerstvo obrany na daný projekt prispelo sumou 4 500€ a časť spolufinancovali obce: Kružlová, Kapišová, Dobroslava, Nižná Pisaná, Vyšná Pisaná, Svidnička, Dlhoňa a Havranec. V súčasnosti už projekt slúži verejnosti a pozrieť si ho môžete pri ceste v Údolí smrti smerom  na Nižnú a Vyšnú Pisanú.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný /názov konečného príjemcu

9 Máj
2013
Posted in: Aktuality, Všeobecné
By    Komentáre sú deaktivované

Projekt „Rekonštrukcia bojiska II. svetovej vojny v území Údolie smrti“ oficiálne odovzdaný do užívania verejnosti

8. mája 2013 sa uskutočnilo otváranie Zrekonštruovaného bojiska II. svetovej vojny v území Údolie smrti a oficiálne odovzdanie ho do užívania verejnosti. Akcia bola symbolicky naplánovaná presne na Deň víťazstva nad fašizmom a zúčastnili sa jej viaceré osobnosti z neďalekých obcí i okolia. Podujatie oficiálne otvoril PhDr. Adrián Gužo starosta obce Kružlová a zároveň predseda Združenia mikroregiónu Údolie smrti …

Read more >>

1 Okt
2012
Posted in: Aktuality, Všeobecné
By    Komentáre sú deaktivované

Vitajte na stránkach mikroregiónu Údolie smrti

Od dnes sa môžete dozvedieť množstvo noviniek práve z našej stránky. V obsahu stránky nechýbajú aktuality v regióne, či v jednotlivých obciach, ponuka služieb v regióne, kalendár kultúrnych, športových a iných podujatí. V internetovom obchode si môžete kúpiť suveníry s motívom nášho mikroregiónu.

Táto stránka bola vytvorená za vrámci projektu, ktorý je realizovaný v rámci Regionálneho operačného programu – opatrenie : Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, prioritná os – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu.

 

Vážení návštevníci mikroregiónu Údolia smrti, vitajte k srdci Karpát, v regióne, ktorý dostal pomenovanie po jednej z významných bitiev 2. svetovej vojny, ktorá znamenala začiatok oslobodenia Československej republiky spod fašistickej nadvlády. Doposiaľ sa tu zachovala pôvodná bojová technika, mnoho pamätníkov a palebné postavenia, kde si návštevník živo predstaví vojnové bojisko. Toto územie nám pripomína, že za slobodu, ktorú dnes berieme ako samozrejmosť, je niekedy nutné bojovať a častokrát položiť i život. Kraj obýva najmenší východoslavanský národ – Rusíni, ktorí dali svetu i nenapodobiteľného umelca Andy Warhola, je situovaný v ekologicky čistej krajine s lesmi bohatými na zver a lesné plody. Ak hľadáte pokoj a netradičné zážitky, návštevu nášho kraja určite neoľutujete.

PhDr. Adrián Gužo
štatutárny zástupca mikroregiónu Údolie smrti
a starosta obce Kružlová