Archive from Júl, 2020
27 Júl
2020
Posted in: Aktuality, Všeobecné
By    Komentáre sú deaktivované

Obnova bojiska v Údolí smrti

OBNOVA BOJISKA V ÚDOLÍ SMRTI – II. ETAPA

Združenie mikroregiónu Údolie smrti zrealizovalo ďalší projekt a to – Obnova bojiska – II. etapa. Projekt pozostával z obnovy náterov 3ks tankov T-34. „V rámci projektu renomovaná firma všetky tanky vyčistila, komplexne ich opieskovala a naniesla striekaním jednotlivé nátery. Posledným krokom boli obnovené červené hviezdy. Ďakujeme MO SR za podporu projektu a budeme sa uchádzať o ďalšie zdroje, aby sme aj ostatných 5 tankov mali v takom stave i vzhľade, ako je vhodné pre 21. storočie.“ – informoval predseda združenia PhDr. Adrián Gužo. Ministerstvo obrany na daný projekt prispelo sumou 3 000€ a časť spolufinancovala obec Kružlová, nakoľko sa jedná o tanky, ktoré sú v jej katastri. V súčasnosti už projekt slúži verejnosti, turistom i návštevníkom Údolia smrti. O ďalších projektoch a realizáciách v Údolí smrti Vás budeme už čoskoro informovať.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné Združenie mikroregiónu Údolie smrti

Obnova bojiska v Údolí smrti

 Združenie mikroregiónu Údolie smrti zrealizovalo ďalší z plánovaných projektov, ktoré má podaných  a to Obnova bojiska. Projekt pozostával z obnovy protitankových prekážok – ihlanov alebo nazývaných aj Dračie zuby.

Najprv sa upravilo verejné priestranstvo, potom sa obnovilo 7 ks pôvodných ihlanov a nanovo sa vytvorilo ďalších 13 ks a nakoniec sa osadila a zrealizovala informačná tabuľa. „Tá tabuľa nám paradoxne narobila trošku problémy, kedy kvôli neodbornému prekladu do anglického jazyka sme ju museli odmietnuť prevziať od realizátora a musela ísť na prepracovanie. Chybu samozrejme vzal realizátor na seba a na svoje náklady to dal už to poriadku. Ministerstvo obrany SR s tým nemalo nič spoločné a aj touto formou sa mu ospravedlňujeme za vzniknuté komplikácie. Chcel by som aj touto formou pekne poďakovať nemenovanej prekladateľke, ktorá nám správne preložila odborné vojenské texty“ – informoval predseda združenia PhDr. Adrián Gužo. Ministerstvo obrany na daný projekt prispelo sumou 4 500€ a časť spolufinancovali obce: Kružlová, Kapišová, Dobroslava, Nižná Pisaná, Vyšná Pisaná, Svidnička, Dlhoňa a Havranec. V súčasnosti už projekt slúži verejnosti a pozrieť si ho môžete pri ceste v Údolí smrti smerom  na Nižnú a Vyšnú Pisanú.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný /názov konečného príjemcu