Dlhoňa

Obec vznikla v rokoch 1573 – 98 ako osada panstva Makovica. Obec je doložená z roku 1618 ako Dolhonya, neskôr ako Dolhuna (1920), Dolhoňa (1927), Dlhoňa (1948); maďarsky Dolhonya, Dolgonya.

 

V 17. storočí tu ľudia pracovali na píle. Začiatkom 18. storočia sa Dlhoňa takmer vyľudnila. V roku 1787 mala 20 domov a 123 obyvateľov, v roku 1828 mala 22 domov a 174 obyvateľov, ktorí sa zaoberali ovčiarstvom. Neskôr bola časť obyvateľstva zamestnaná v priemyselných podnikoch na okolí.

V obci sa nachádza pamätník sovietskych letcov a vojnový cintorín z prvej svetovej vojny, ktorý je súčasťou obecného cintorína.

Obec má jedno futbalové ihrisko.