Kontakty

Združenie Mikroregiónu “Údolie smrti”

OcÚ Kružlová 8

090 02 Kružlová

 

IČO: 37885316

 

štatutár: Mgr. Adrián GUŽO

tel.: +421 54 759 42 86

mob.: +421 908 665 593

e-mail: udoliesmrti@gmail.com

web: www.udoliesmrti.sk

 

číslo účtu: 8317424/5200 (OTB)