Dobroslava

Obec vznikla v rokoch 1573 – 98 ako osada panstva Makovica. Obec je doložená z roku 1600 ako Dobroszla, neskôr ako Dobroslava (1773), Dobroslav (1920), Dobroslava (1927); maďarsky Dobroszlava, Dobroszló.

 

V roku 1712 sa útekmi poddaných takmer vyľudnila. V roku 1787 mala obec 23 domov a 154 obyvateľov, v roku 1828 mala 33 domov a 241 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom oviec a prácou v lesoch.

V roku 1944 bola obec 7 týždňov vo frontovom pásme a utrpela veľké škody. V rokoch 1947 – 49 bola znovu vystavaná.

Na území obce sa nachádza Grécko-katolícky chrám sv. Paraskevy s kapacitou cca 32 miest, je to drevený kostol, národná kultúrna pamiatka a novovybudovaný pravoslávny chrám s kapacitou cca 40 miest.