Propagačné materiály

 

 

Brožúra A4, 8 strán, v 3 mutáciách

Základné informácie o združení:
logo, vznik mikroregiónu,9 obcí, počet  obyvateľov regiónu, ciele združenia, aktivity.
Geografická poloha: kde sa nachádza región, rozloha, flóra a fauna, toky, zloženie hornín, chránené územia, ťažba dreva, ťažba kameňa, prírodné zaujímavosti, mapa oblasti, Prehľad ubytovacích možností  , Textová popisná časť k fotodokumentácií. SK/AJ/PL

Brožúra A4, 8 strán, slovenská verzia

Brožúra A4, 8 strán, anglická verzia

Brožúra A4, 8 strán, poľská verzia

 

 

Brožúra A5 v 3 mutáciách

Okruh mikroregiónom:
Informačný prospekt – sprievodca  pamiatkami v mikroregióne a okolí.
Krátka prechádzka mikroregiónom s tipmi na zastavenia (to najlepšie z mikroregiónu), odporúčania na doplnkové activity
SK/AJ/PL

Brožúra A5, slovenská verzia

Brožúra A5, anglická verzia

Brožúra A5, poľská verzia

 

 

Kniha B5, 100 strán

Príhovor predsedu mikroregiónu
Základné informácie o obci, obecné symboly, história vzniku obce, kostol, škola, historické pamiatky v obci,  prírodné a iné zaujímavosti v obci a okolí, turistika, miestne názvy, najčastejšie priezviská,  možnosti zamestnania /podnikatelia v obci/, poľnohospodárstvo, kultúra, šport a aktivity, iné združenia v obci /poľovníci, ČK, ÚŽS, DHZ a pod./, tradícia a zvyky, počasie a živelné pohromy, chronologický kalendár najdôležitejších udalostí v obci, fotodokumentácia.
Textová  časť a popisná textová časť k fotodokumentácií.

Obce:

Kapišová, Kružlová, Svidnička, Nižná Pisaná, Vyšná Pisaná, Dobroslava, Dlhoňa, Vapenik, Havranec

Fotografický archív: fotky z podujatí počas existencie združenia
Slovo na záver: SK/AJ/PL

Kniha B5, 100 strán

 

 

Skladačka z A2/A5 v 3 mutáciách

Prírodné a iné zaujímavosti v obci a okolí, turistika, miestne názvy, podnikatelia v obci/, poľnohosp., kultúra, šport a aktivity, iné združenia v obci /poľovníci, ČK, ÚŽS, DHZ.
Tradícia a zvyky, chronologický kalendár  kultúrnych, športových a spoločenských podujatí  v Mikroregióne a v  okolí  , textová popisná časť k fotodokumentácií.
SK/AJ/PL

Skladačka z A2/A5, slovenská verzia

Skladačka z A2/A5, anglická verzia

Skladačka z A2/A5, poľská verzia

 

 

Mapa – Skladačka 2 varianty

Propagačná mapa s informáciami o histórii, pamiatkach, insígniách a dokumentom obcí mikroregiónu, informácie o atraktivitách v okolí,  šport, rekreácia, kontakty na vybrané inštitúcie a poskytovateľov služieb. Mapa bude obsahovať stručné popisy k pamiatkam, tipy na možnosti trávenia voľného času, cyklistické a vychádzkové trasy do okolia so zaujímavosťami v  regióne.

Mapa – Skladačka, variant č.1

Mapa – Skladačka, variant č.2
 

Pohľadnica A5

Variant 1:
Súčastnosť, história, pamiatky, insígnie

Variant 1: Súčastnosť, história, pamiatky, insígnie

Variant 2:
Atraktivity v okolí

Variant 2: Atraktivity v okolí

Variant 3:
šport, rekreácia, turistika

Variant 3: šport, rekreácia, turistika

 

 

Pohľadnica A6

Variant 1: 
Súčastnosť, história, pamiatky, insígnie

Variant 1: Súčastnosť, história, pamiatky, insígnie

Variant 2:
Atraktivity v okolí

Variant 2: Atraktivity v okolí

Variant 3:
šport, rekreácia, turistika

Variant 3: šport, rekreácia, turistika