Havranec

Obec založili v rokoch 1598 – 1618 na panstve Makovica. Obec je doložená z roku 1618 ako Gawriniecz, neskôr ako Gawranecz (1773), Havranec (1927); maďarsky Gavranyec, Kishollód.

 

V chotári boli rozsiahle lesy. V roku 1787 mala obec 8 domov a 58 obyvateľov, v roku 1828 mala 10 domov a 79 obyvateľov, ktorí pracovali v lesoch a od 17. storočia boli známi šindliari.

Za 2. svetovej vojny bola obec veľmi poškodená.