Kružlová

Obec sa spomína z roku 1414 ako majetok Cudarovcov, časť panstva Makovica. Obec je doložená z roku 1414 ako Crusulwagasa, neskôr ako Cruszlowa (1600), Kruslyowa (1618), Krusslowá (1808), Kružľová (1920); maďarsky Kruzslyova, Ruzsoly.

 

Obec založili na zákupnom práve. V roku 1427 bola obec oslobodená od platenia daní, v roku 1787 mala obec 54 domov a 350 obyvateľov, v roku 1828 mala 56 domov a 433 obyvateľov, ktorí sa zaoberali pastierstvom a chovom dobytka. Za I. ČSR sa mnohí vysťahovali. Počas prechodu frontu v roku 1944 bola Kružlová takmer úplne zničená, tu sa končí tzv. „Údolie smrti“.

Na území obce sa nachádza pravoslávny chrám sv. apoštolov Petra a Pavla a farský úrad s pôsobnosťou pre obce Kružlová, Dobroslava a Nižná Písaná.

V katastri obce sa nachádza pamätné miesto karpatsko-dukelskej operácie – kultúrna pamiatka histórie zahŕňa celé katastrálne územie obce, so symbolmi ôsmich tankov rozmiestnených v bojovom postavení na východnej strane obce.

V obci sa nachádza futbalové ihrisko, viacúčelové ihrisko minifutbal a horolezecká stena. V obci pôsobí futbalový klub TJ Družstevník Kružlová.

Obec Kružlová má jednu súkromnú predajňu potravín a zmiešaného tovaru a jedno pohostinstvo, ktoré neposkytuje stravovacie služby.

V Kružlovej nájdete Penzión v údolí, ktorý poskytuje ubytovanie pre zhruba 15 ľudí a penzión Hradčany s kapacitou 16 osôb, ktorý je momentálne v rekonštrukcii.

V súčasnosti tu pôsobia firmy: píla – Berežný, drevovýroba na ploche cca 150 m2 a autoopravovňa.

 

oficiálny web obce: www.kruzlova.sk