Nižná Pisaná

Obec založili v rokoch 1573 – 1598. Patrila panstvu Makovica. Obec je doložená z roku 1600 ako Also Pisana, neskôr ako Nizna Pisana (1773); maďarsky Alsópiszana, Alsóhímes.

 

V 19. storočí tu mali majetky Nevickovci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a oviec. V roku 1787 mala obec 29 domov a 187 obyvateľov, v roku 1828 mala 40 domov a 326 obyvateľov. V polovici 19. storočia tu bolo veľké vysťahovalectvo. V rokoch 1914 – 15 boli v chotári boje medzi rakúsko-uhorskými a ruskými vojskami. Počas ťažkých bojov pri pokuse o prielom v novembri 1944 bola obec značne poškodená. Za aktívnu účasť v národnooslobodzovacom boji vyznamenaná Radom Červenej hviezdy.

Na území obce sa nachádza Pravoslávny chrám svätého archanjela Michala a Grécko-katolícky kostol. Na miestnom cintoríne je situovaná kultúrna pamiatka – drevený kríž pochádzajúci z 19. storočia.

V centre obce môžete vidieť kultúrnu pamiatku – expozíciu vojenskej techniky z II. svetovej vojny. Za obcou v smere na Vyšnú Pisanú môžete vidieť sovietsku húfnicu.

V obci sa nachádza volejbalové ihrisko.

Obec Nižná Pisaná má jednu súkromnú predajňu potravín a zmiešaného tovaru.