Vápeník

V rokoch 1573 – 1598 vznikli v tunajšom chotári obce Vápené pri Kečkovciach a Vápené pri Svidničke. Patrili panstvu Makovica.

 

V roku 1618 sú uvedené ako Vyšný Vápeník a Nižný Vápeník. Do roku 1697 obce splynuli. V rokoch 1713 – 1714 sa útekmi poddaných takmer vyľudnila. V roku 1787 obec mala 26 domov a 159 obyvateľov, v roku 1828 mala 26 domov a 208 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, kolárstvom, stolárstvom a chovom oviec. V polovici 19. storočia tu bolo veľké vysťahovalectvo. V oslobodzovacích bojoch na jeseň roku 1944 obec bola úplne zničená a po oslobodení obnovená.

Na území obce sa nachádza Grécko-katolícky kostol a Pravoslávny kostol.

Ako kultúrna pamiatka je zapísané pamätné miesto karpatsko-dukelskej operácie, ktoré zahŕňa celé katastrálne územie obce, v ktorej sa nachádza samostatne stojací tank T-34 na severnom okraji obce.