Vyšná Pisaná

Obec založili v rokoch 1573 – 1598. Patrila panstvu Makovica. V 19. storočí rozsiahle lesy vlastnili Széchényiovci.  Obec je doložená z roku 1600 ako Felsö Pisana, neskôr ako Wisna Pisana (1773); maďarsky Felsőpiszana, Felsőhímes.

 

V roku 1787 mala obec 18 domov a 133 obyvateľov, v roku 1828 mala 22 domov a 190 obyvateľov. Od začiatku 17. storočia sa zaoberali šindliarstvom, prácou v lesoch a ovčiarstvom. Od 6. 10. 1944 do 26. 11. 1944 boli v chotári ťažké boje, obec bola zničená, po oslobodení obnovená; vyznamenaná bola Radom Červenej hviezdy.

Na území obce sa nachádza Grécko-katolícky kostol Zosnutia presvätej Bohorodičky.

Ako kultúrna pamiatka je zapísané pamätné miesto karpatsko-dukelskej operácie, ktoré zahŕňa celé katastrálne územie obce, ktoré symbolizuje pomník padlým v II. svetovej vojne a samostatne stojací tank T-34 na severnom okraji obce.

V strede obce je upravená trávnatá plocha, ktorá slúži pre športové aktivity obyvateľov a návštevníkov obce.

Obec Vyšná Pisaná má jednu súkromnú predajňu potravín a zmiešaného tovaru.

 

oficiálny web obce: www.vysnapisana.sk