Povinné zverejňovanie

Zmluvy 2018:
Kúpna zmluva – 21.12.2018
Zmluva na výkon VO – kompostéry- 05.09.2018
Kompostovanie v mikroregióne Údolie smrti – 25.06.2018