Mikroregión Údolie Smrti

Mikroregión Údole smrti tvorí zoskupenie deviatich obcí Kapišová, Dobroslava, Vyšná Pisaná, Nižná Pisaná, Kružlová, Svidnička, Vápeník, Dlhoňa a Havranec a ich katastrálnych území. Nachádza sa na južných svahoch Nízkych Beskýd, v susedstve hraníc so susednou Poľskou republikou (hranica prebieha v severnej časti mikroregiónu).
Územie je charakteristické hlavne svojou historickou úlohou v oslobodzovaní Slovenska počas 2. svetovej vojny. Podľa ťažkých bojov v novembri 1944 získalo aj svoj názov – Údolie smrti.

Mikroregión leží na severovýchode Slovenska, je súčasťou administratívnych celkov Prešovského kraja a okresu Svidník.

Zaujímavosťou je, že vstup na územie mikroregiónu je možný automobilom len po jedinej prístupovej ceste – odbočke z hlavnej medzinárodnej trasy – európskej cesty E371.
Pozitívom pe rozvoj cestovného ruchu v tomto území, je jeho relatívne dobrá prístupnosť ako aj blízkosť okresného mesta Svidník a z väčších miest v okolí Bardejov, Prešov a na poľskej strane Dukla a Krosno.