Stravovanie

Stravovacie služby poskytované v mikroregióne:

Reštaurácia Vermex (www.vermexsk.sk)

Reštaurácia Martin (www.restauraciamartin.eu/)