Inštitúcie

Združenia v mikroregióne Údolie smrti a v jeho okolí

Karpatský euroregión Slovensko

Klub slovenských turistov Beskyd Svidník

Občianske združenie Beskydy

Poľovnícke združenie “JAVIR” Kružľová

Regionálna rozvojová agentúra Svidník

Slovenský zväz záhradkárov – Okresný výbor

Záchrana a obnova KNP – Drevené chrámy pod Duklou, n.o.

Združenie Mikroregiónu Beskyd so sídlom vo Vyšnom Mirošove

Združenie Mikroregiónu Ladomírka

Združenie obcí Mikroregión Makovica

Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska Jedľa