Kalendár podujatí

Január 2013
Novoročný výstup na vrch Rohuľa z obce Kapišová
Rusínsky Silvestrovský ples v obci Kružlová

Február 2013

Marec 2013

Apríl 2013
Veľkonočný výstup na Rohuľu z obce Kapišová

Máj 2013
Deň matiek v obci Kružlová

Jún 2013
Deň detí v obci Kružlová
Slávnosti kultúry Rusinov-Ukrajincov Slovenska (Svidník)
Pálenie Jánskeho ohňa na Rohuli

Júl 2013
Dni mesta Svidník
Pravidelná hasičská súťaž “O pohár starostu obce Kapišová”

August 2013
Športovo-kultúrny deň v obci Kružlová: “Aby Údolie smrti ožilo”
Výročie SNP

September 2013
Dukelský beh mieru (Svidník, Kapišová)
Hasičská súťaž v Kapišovej s družobným mužstvom z ČR, Ostrava – Kunčičky

Október 2013
Rekonštrukcia bojov KDO, výročie Karpatsko-duklianskej operácie

November 2013
Predvianočné predajné trhy, Svidník

December 2013