Dobroslava – Gréckokatolícky chrám sv. Paraskievy

 

Drevený trojpriestorový zrubový gréckokatolícky Chrám sv. Paraskievy v Dobroslave bol postavený v r. 1705, zrekonštruovaný bol v r. 1880. , v r. 1932 upravený – boli pristavané 2 bočné kaplnky, ktoré zmenili pôvodný pôdorys na tvar kríža. Kostolík stojí na vysokej kamennej podmurovke, prikrytý je drevnou šindľovou strechou s vežou a stupňovitými kupolami. V interiéri kostola sa okrem cenných ikon a predmetov nachádza ikonostas z 18. storočia. Kostolík bol zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.