Vstup do Údolia smrti

 

Do Údolia smrti sa dostaneme odbočkou z cesty Svidník – Vyšný Komárnik na obec Kapišová. Vstup do údolia označuje známy pamätník tankovej bitke, ktorá sa odohrala v dňoch 25. až 27. októbra 1944. Pamätník tvoria 2 zakliesnené takny, sovietsky T-34/85 je symbolicky na vyššom podstavci s hlavňou namierenou na nepriateľský nemecký Panzer IV.